هم اکنون با ما تماس بگیرید

 021-88412691

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی ، موادی‌اند که ترکیبی خاص دارند، با پیشرفت روش‌ها برای ترکیب مواد شیمیایی، مخصوصا در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجزیه شیمیایی که از آن برای تصویه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی بکار می‌بردند، راهنمایی برای پایه‌گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب‌های شیمی تعریف شده‌اند.
یک نمونهٔ رایج در تعریف مواد شیمیایی، آب است. این ماده همه جا ویژگی یکسان دارد و نسبت هیدروژن به اکسیژن آن همیشه به یک اندازه است؛ یعنی نمونه آن چه از رودخانه گرفته شود و چه در آزمایشگاه ساخته‌شود، یک ویژگی دارد. مواد شیمیایی که در یک فرآیند با هم واکنش می‌دهند دیگر نمی‌توانند از هم جدا شوند و در طبیعت مواد شیمیایی که خالص یافت شوند بسیار نادر هستند. ابزار پژوهش اوژن

شرکت ابزار پژوهش اوژن در زمـینه ی پخش اقلام مصرفی و مواد شـیمیایی آمـاده ی خـدمات رسانی به کلیـه ی آزمایشـگاه ها ومـراکز تحقیقاتی , دانشگاه ها و کـارخانجات سراسر کشور میباشد لـذا به اطلاع میرساند با توجه به تنـوع بالای محصـولات برخی از محصـولات خود را با دسته بندی کلی اعلام میدارد . ابزار پژوهش اوژنابزار پژوهش اوژن