هم اکنون با ما تماس بگیرید

 021-88412691

تجهیزات صنایع غذایی

تجهیزات محصولات و فراورده های گوشتی ، سوسیس و کالباس

·      سیستم تمام اتوماتیک کجلدال هضم و تقطیر

·        سوکسله اتوماتیک و دستی

·        دستگاه تعیین میزان فیبر خام اتوماتیک و دستی

·        بمب کالریمتر

·        واتر اکتیویته

·      HPLCکروماتوگراف مایع با کارایی بالا

·      GC کروماتوگراف گازی

·      جذب اتمی Atomic Absorption (اتمیک ابزربشن)

 

تجهیزات کارخانجات آرد و ماکارونی و غلات و سیلو

·          اتوانالایزر آرد و غلات

·          دستگاه گلوتن ایندکس (گلوتن واش(

·          فالینگ نامبر

·          آسیاب آزمایشگاهی

·          شیکر الک آرد

·          رطوبت سنج  رومیزی و پرتابل

·          ترازوی رطوبت سنجی

·          سیستم تمام اتوماتیک کلدال هضم و تقطیر

·          سوکسله اتوماتیک و دستی   

·          دستگاه تعیین میزان فیبر خام

·          آون (فور(

·          ترازوی دقیق آزمایشگاهی

·          کوره خاکسترگیری   

·          مقسم بذر

·          بذر شمار (شمارش هزار دانه(

·          بلوئر و بوجاری آزمایشگاهی

·          نمونه بردار غلات (بمبو (

·          اتوکلاو

·          فارینوگراف

·          آمیلوگراف

·          اکستنسوگراف

·          آلوئوگراف

·          گلوتوگراف

·          کانسیستوگراف

·          آسیاب زلنی 

تجهیزات کارخانجات تولید روغن خوراکی  ،کره و فراورده ها

·                     ویسکوزیمتر

·                     دستگاه نقطه ذوب

·                     رفراکتومتر

·                     رنسیمت

·                     رنگ سنج مخصوص روغن

·                     بن ماری جوش

·                     آون

·                     انکوباتور

·                     اتوکلاو

 

تجهیزات کارخانجات تولید نوشابه ، آب معدنی و نوشیدنیها و شربت

·                     گاز سنج نوشابه 

·                      رنگ سنج نوشیدنی ها

·                      کدورت سنج 

·                      رفراکتومتر

·                      پلاریمتر

·                     PH   متر

·                     EC متر و TDS متر

·                      ویسکوزیمتر

تجهیزات کارخانجات قند و شکر و صنایع وابسته

·                     دستگاه تالامتر

·                     دستگاه ساخاروفلکس (ساخاریمتر(

·                     دستگاه رافینومت

·                     دستگاه رفراکتومتر

·                      دستگاه پلاریمتر ساخاریمتر

 

 

تجهیزات کارخانجات مواد لبنی و شیر و فراورده ها

·                     اتوانالایزر شیر

·                     کرایوسکوپ

·                     سانتریفیوژ شیر

·                     PH متر

·                     کلدال هضم و تقطیر اتوماتیک

·                     سوکسله اتوماتیک

·                     توکلاو

·                     ترازوی رطوبت سنج

·                     بوتیرومتر شیر ، بوتیرومتر پنیر و بوتیرومتر خامه

·                     اینکوباتور

·                     رفراکتومتر