هم اکنون با ما تماس بگیرید

 021-88412691

تجهیزات عمومی

  •  تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی عمومی در آزمایشگاهها
1.       هات پلیت
2.        هیتر استایرر
3.        هموژنایزر
4.       شیکر لوله ورتکس
5.        شیکر ارلن و بالن
6.        فریزر آزمایشگاهی
7.        هود شیمیایی
8.        هود میکروبی لامینار فلو
9.        آون (فور)ینکوباتور
10.    انکوباتور
11.    شیکر اینکوباتور
12.    میکروسکوپ
13.    ترازوی آزمایشگاهی
14.    آب مقطر گیری یکبار تقطیر
15.    آب مقطر گیری دوبار تقطیر
16.    سانتریفیوژ و میکروفیوژ
17.    بن ماری جوش (حمام آب)
18.    اتوکلاو رومیزی و ایستاده
19.    پیپتور ثابت و متغیر
20.    سمپلر
21.    بورت اتوماتیک